Balans & Zekerheid

Val preventie

Steeds groter worden probleem is vallen!

Losliggende kleden, natte vloer of kabels over de grond? Een ongeluk kan in een kleine hoek liggen. Een valpartij kan grote gevolgen hebben. Het aantal meldingen op de spoedeisende hulp is bij 65+ de afgelopen 10 jaar met maar liefst 40% gestegen (VeiligNL).  

Na een valpartij worden de mensen vaak angstig om weet te vallen. Dit brengt minder bewegen met zich mee. Door minder te bewegen gaat de lichamelijke conditie achteruit en wordt onder andere de kans op osteoporose vergroot.

Wat is Balans en Zekerheid

Tijdens de lessen balans en zekerheid leert u vaardigheden om na een valpartij weer op te kunnen staan en krijgt u oefeningen mee om de lichamelijke conditie te verbeteren en/of op pijl te houden. Dit zorgt ervoor dat u te been blijft en kunt genieten van de leuke dingen in en buitens huis. Indien gewenst kunnen adviezen gevraagd worden over schoeisel en gebruik van hulpmiddelen (zoals een rollator of wandelstok).

De lessen Balans en Zekerheid kunnen zowel probleemoplossend als preventief gebruikt worden.

Afspraak voor een risico-inventarisatie in eigen zetting

Naast de lessen Balans en Zekerheid is het mogelijk om een afspraak te plannen bij u thuis. Deze afspraak is gericht op het inventariseren van eventuele obstakels die van invloed kunnen zijn op de mate van valrisico in de thuissituatie. Uit dit bezoek zal ook een rapport voortkomen met eventuele adviezen om  valrisico’s te verminderen of weg te kunnen nemen. Kosten voor een dergelijke afspraak worden niet vergoed vanuit de verzekering en bedraagt €55,-. (dit is inclusief rapport met adviezen.)

Wanneer mag ik meedoen?

  • 60 jaar of ouder.
  • U kunt minimaal 5 minuten wandelen zonder hulpmiddel.
  • U bent niet vast ter been: problemen met het evenwicht.
  • U bent mogelijk in het verleden al eens gevallen.
  • U heeft geen aandoening waardoor u zich niet mag inspannen.  

Hoelang duurt een training?

Circa 60 minuten onder leiding van een oefentherapeut werkzaam bij Pitom oefentherapie.

Hoeveel mensen mogen er maximaal in een groep?

Om een goed overzicht te kunnen houden maken we groepen van maximaal 10 personen, minimaal 4 personen. Zo is er voldoende begeleiding voor iedereen en heeft iedereen de ruimte om de les goed te volgen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de praktijk via:

Telefoonnummer: 072-5620161
06-Nummer: 06-48228944 / 06-83324239
E-mail: info@pitom.nl

Of meld uzelf aan via het aanmeldings- of contactformulier.