Therapie aan huis

Het is tegenwoordig heel normaal om zo lang mogelijk in uw eigen huis te blijven wonen. Naast dat dit een eigen wens kan zijn is dit soms noodgedwongen omdat het nog niet anders kan.

Echter komen met leeftijd helaas ook het een en ander aan gebreken om de hoek kijken. Deze gebreken belemmeren het “zelfstandig” thuis wonen. Gelukkig hoeft het langer thuis blijven wonen helemaal niet te zorgen voor problemen. De maatschappelijke tendens is dat we steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen welzijn. Er kan steeds minder op sociale instanties terugvallen worden. Dit zien wij helaas terug in de kwaliteit. Hierdoor raken de instanties die zorg aan huis aanbieden overvol en worden wachttijden voor tehuizen steeds langer.

Wij van Pitom oefentherapie komen u graag op individuele basis begeleiden bij u aan huis.

Waarom aan huis? Omdat het voor veel mensen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen voor therapie. Door therapie aan huis is het mogelijk om langer thuis te blijven wonen. Op deze manier is de therapie toch toegankelijk en kunt u makkelijk thuis werken aan uw klachten.

U heeft behoefte aan ondersteuning door een oefentherapeut om zich prettig en veilig in uw thuissituatie te voelen.

Wij bieden u optimale begeleiding op fysiek gebied in de thuissituatie:

  • voor een langdurig verblijf in een instelling aan steeds hogere eisen voldaan moet worden.
  • u graag in uw zelfgekozen omgeving wil blijven wonen.
  • u merkt dat de balans in uw thuissituatie kwetsbaar is.
  • de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk mag zijn! Ook in de laatste levensfase.
  • maar ook omdat de (mantel) zorger steeds meer belast wordt.

Wij werken intensief samen met ergotherapeuten, de thuiszorg, uw huisarts en andere direct betrokkenen omdat u centraal staat.

Partners

Praktijk voor diëtiek

De vier diëtisten van het team van Diëtistenpraktijk Afra Ouwerkerk bieden verschillende mogelijkheden om cliënten te begeleiden bij hun zoektocht naar balans. Een ieder van ons gaat met u op zoek naar de aanpassingen in de voeding, die voor u het beste effect hebben en vol te houden zijn. Omdat ieder mens anders is, bekijken we per individu wat op dit moment nodig of gewenst is.

Ergotherapie praktijk Doen

Doen behandelt en adviseert volwassenen en ouderen in de stad Alkmaar en omgeving. De ergotherapeut behandelt met name aan huis. Ergotherapie is oplossingsgericht en kijkt naast reguliere hulpmiddelen ook naar nieuwe innovaties en mogelijke technologische ondersteuningstechnieken. Direct toepasbaar in de thuissituatie.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact op nemen met de praktijk via het volgende nummer: 072-5620161 of via het email adres: info@pitom.nl

Thuiszorg organisatie

Evean biedt specialistische verpleging, verzorging en thuiszorg in Noord-Holland. Met u en voor u. Wijkteams werkende in de regio zijn: Daalmeer, De mare, De Horn & 't Rak.

Thuiszorg organisatie

In korte tijd is Buurtzorg Alkmaar uitgegroeid in 6 teams, noord, oost, zuid en west en West2 en west3, dit omdat de vraag naar zorg steeds toeneemt en wij toch de buurtzorg gedachten willen volgen; kleine teams, korte lijnen en geen onnodige overhead.

Vergoedingen voor therapie aan huis

Voor een therapiebehandeling aan huis vragen wij altijd om een verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Indien u deze bij aanvang van de therapie nog niet heeft kunnen wij deze in samenspraak met u aanvragen.

Oefentherapie valt doorgaans binnen de aanvullende verzekering. Er zijn uitzonderingen waarbij u therapie mag ontvangen op grond van een chronische aandoening. Deze aandoening moet vermeld staan op de chronische lijst. In dit geval zal de vergoeding voor therapie gehaald worden uit uw basiszorgverzekering (en uw eigen risico als deze nog niet volledig is voldaan aan de zorgverzekering). Belangrijk om te weten is dat de vergoeding vanuit de basisverzekering pas vrij komt na 20x therapie (betaald vanuit een aanvullende zorgverzekering of door eigen betaling indien er geen aanvullend pakket is). Deze 20x worden gesteld omdat er bij een chronische indicatie vanuit gegaan wordt dat er voor langere tijd therapie noodzakelijk is. Indien u vragen heeft over de vergoedingen en de mogelijkheden met uw eigen zorgverzekeringspakket kunt u altijd navraag doen met de zorgverzekering of een vraag stellen aan de therapeuten werkzaam bij de praktijk. U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de betalingen van de therapie.