Het team

Ik ben Wouter Asseler

In  2017  ben  ik  afgestudeerd  als  Oefentherapeut  Mensendieck.  Naast  mijn  opleiding  als  oefentherapeut  bezit  ik  de  kennis  en  ervaring  over  het  werk  binnen  de  huidige  zorginstellingen.  Ook  fabriekswerk  is  bij  mij  bekend.  Door  deze  ervaringen  ben  ik  kundig  in  het  behandelen  van  arbeid  gerelateerde  klachten.  Verder  is  mijn  bijscholing  gericht  op  revalidatie,  ouderen  en  sport.  Sinds  2016  ben  ik  gediplomeerd  Sportmasseur  en  sportverzorger. Ik ben aangesloten bij het Rug-netwerk.     

Mijn  expertises: 

 • Oefentherapie  Mensendieck
 • Oefentherapie  voor  ouderen  (valpreventie) 
 • Oefentherapie  voor  rugklachten 
 •  Aan huis behandelingen
 • Revalidatie 
 • Kinesio-taping 
 • Sportmasseur 
 • Cupping masseur
 • Aangepast  sporten 
 • Gewrichtscorrecties  Doorn 
 • Mylogenics

Ik ben Claudia Egthuijsen

Afgestudeerd  als  Oefentherapeut  Mensendieck  aan  de  Hogeschool  van  Amsterdam  in  2017. Mijn  affiniteit  ligt  bij  de  revalidatie  en  chronische  pijn  patiënten,  hierin  heb  ik  mij  ook  extra  laten  scholen  in  Enschede.  Verder  heb  ik  ervaring  in  het  behandelen  van  ruiters  en  nek,  schouder  en  rugklachten.  Zojuist  heb  ik  de  cursus  medical  taping  afgerond  en  zal  ik  binnenkort  starten  met  de  cursus  psychosomatiek  of  Mckenzie  therapie. Ik ben aangesloten bij het Rug-Netwerk en Netwerk slaapoefentherapie.    

Mijn  expertises:

 • Oefentherapie  Mensendieck
 • Oefentherapie  voor  ouderen  (valpreventie)
 • Oefentherapie  voor  rugklachten 
 • Slaap oefentherapie
 • Revalidatie 
 • Medical-taping 
 • Aan huis behandelingen 
 • Chronische pijn therapie
 • Ruitersport therapie 
 • Sykegrep Massage 
 • Stoel Massage

 

“There is no ONE GIANT STEP that does it,it’s a lot of litte steps”

– Peter A. Cohen

Oefentherapie Mensendieck / Cesar

Wat houd oefentherapie in?

Oefentherapie Mensendieck/Cesar is een paramedische behandelmethode. Deze methode is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten, die het gevolg zijn van een verkeerde houding of een onjuist bewegingspatroon. Wellicht veroorzaakt door een bepaalde (houding)afwijking of ziekten. Door deze therapie toe te passen kunnen wij een breed scala aan klachten behandelen bij ons in de praktijk. 

Directe toegankelijkheid

Het is per 1 januari 2008 mogelijk om zonder verwijzing naar de oefentherapeut te gaan. Dit betekend dat mensen meer de eigen regie in handen kunnen nemen en zonder verwijsbrief naar de oefentherapeut kunnen stappen. Indien u op deze manier zich aanmeld zal er in de praktijk een screening plaatsvinden waarbij gekeken wordt of u klacht behandelbaar is bij ons in het bedrijf zo niet zullen wij u adviseren welke zorg u het beste kan nemen.

Kwaliteit waarborging

Pitom Oefentherapie is aangesloten bij de vakvereniging voor Oefentherapeuten Mensendieck en Cesar (VvOCM) en ingeschreven bij het Kwaliteitsregister paramedici.

Kwaliteitsregister Wouter Asseler: 49103224393 
Kwaliteitsregister Claudia Egthuijsen:  49103370393

Om ingeschreven te staan bij het Kwaliteitsregister dienen therapeuten zich te houden aan bepaalde eisen:

 • Oefentherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode.
 • Oefentherapeuten moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met 11 andere paramedische beroepen (logopedisten, diëtisten, podotherapeuten, orthoptisten, optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, huidtherapeuten, radiologisch therapeuten en – laboranten).
 • De praktijkruimte moet voldoen aan de minimum inrichtingseisen.
 • Oefentherapeuten dienen aan te kunnen tonen dat men aan bij- en nascholing doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde Post-HBO-cursussen.
 • Elke vijf jaar moeten Oefentherapeuten zich laten her registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici onder voorwaarde dat men aan de gestelde eisen met betrekking tot deskundigheid bevorderende activiteiten en werkervaring kan voldoen.

Wet Big

In Nederland is wettelijk bepaald welke zorgverleners een beschermde titel mogen gebruiken. Dit is vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De wet regelt de bescherming van beroepstitels en opleidingstitels van beroepen in de gezondheidszorg.

Een oefentherapeut heeft een dergelijk beschermde opleidingstitel. Deze is in de wet opgenomen onder artikel 34 van de wet BIG.

Alleen degene die aan deze strenge opleidingseisen voldoen mogen zich ‘oefentherapeut’ noemen.