Revalidatie

Revalidatie gaat om het weer valide worden.  Na een aandoening of ongeluk is het belangrijk weer te herstellen en zo snel mogelijk weer zelfredzaam te zijn. Daarvoor is een revalidatietraject nodig. Mensen worden weer zelfstandig gemaakt om zichzelf zo goed mogelijk weer te kunnen redden. Revalidatie is te splitsen in 3 onderdelen:  

Niet-neurologisch

Niet-neurologische aandoeningen zijn letsels of beperkingen die hun oorzaak hebben in het lichaam, en niet in de hersenen. Denk bijvoorbeeld aan amputatie, gewrichtsproblemen, reuma, hand letsel, rugklachten, posttraumatische dystrofie (CRPS), brandwonden, chronische pijn, meervoudig letsel (politrauma) en been letsel. 

Neurologisch

Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van de hersenen en/of het zenuwstelsel. Het kan gaan om aangeboren afwijkingen, maar ook om niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Voorbeelden zijn beroerte (CVA), multiple sclerose (MS), dwarslaesie, ziekte van Parkinson en open rug (spina bifida)

Geriatrische revalidatie

Naast de hierboven genoemde medisch specialistische revalidatie bestaat er geriatrische revalidatie. Via deze vorm van revalidatie kunnen oudere, kwetsbare patiënten herstellen nadat zij een heup of knie hebben laten vervangen, een acuut CVA hebben gehad, of die na een operatieve ingreep, amputatie of een ernstige ziekte te maken hebben met functieverlies.  Wij kunnen ook bijdragen in het vitaal ouder worden, de ouderen kunnen hierdoor langer zelfstandig kunnen wonen en blijven langer soepel.